210 4819457

Πιστοποίηση Eurovent

Μία Χρήσιμη Πληροφορία για όσους σκοπεύουν να αγοράσουν κλιματιστικό!

Πιστοποίηση Eurovent

Η EUROVENT είναι ένας ανεξάρτητος Ευρωπαϊκός φορέας που πιστοποιεί ότι οι αποδόσεις και τα τεχνικά χαρακτηριστικά που ανακοινώνουν οι κατασκευαστές για τις κλιματιστικές μονάδες που παρέχουν στην αγορά είναι ΑΛΗΘΗ και ακολουθούν πλήρως τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Η EUROVENT έχει δημιουργήσει έναν αληθινό οδηγό επιδόσεων των προϊόντων κλιματισμού καθώς οι κατασκευαστές συμμετέχουν με συγκεκριμένα μοντέλα στο πρόγραμμα και οι μετρήσεις γίνονται κάτω από τις αυστηρότερες προδιαγραφές παγκοσμίως. Το σήμα πιστοποίησης EUROVENT εγγυάται ότι τα προϊόντα έχουν υποβληθεί σε ανεξάρτητο έλεγχο, έχουν μετρηθεί με ακρίβεια και η κλιματιστική μονάδα αποδίδει εγγυημένα τις μετρήσεις που δημοσιεύει ο κατασκευαστής.

Στην ιστοσελίδα της EUROVENT, www.eurovent-certification.com, μπορεί να δει κάποιος τις κατασκευάστριες εταιρείες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα και τα πιστοποιημένα μοντέλα αυτών.

Οφέλη Καταναλωτή

Ο Καταναλωτής μπορεί να νιώθει ασφαλής ότι το κλιματιστικό που προμηθεύτηκε λειτουργεί σύμφωνα με τις προδιαγραφές σχεδιασμού και ότι η ενεργειακή κλάση του μηχανήματος αντιστοιχεί στην αρχική επένδυση.

Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι ένα ΜΗ Πιστοποιημένο Κλιματιστικό (χωρίς Eurovent) μπορεί να έχει μεγάλη απόκλιση στις αποδόσεις και στην κατανάλωση ενέργειας. Άρα υπάρχει ο κίνδυνος αλλοίωσης στα ενεργειακά & τεχνικά χαρακτηριστικά που δημοσιεύονται όπως η ψυκτική & η θερμική απόδοση, SEER, SCOP, Ενεργειακές Κλάσεις σε Ψύξη & Θέρμανση, βάσει των οποίων ο καταναλωτής κάνει την τελική του επιλογή.

Εάν λοιπόν ο Καταναλωτής θέλει να εξασφαλίσει ότι η επένδυσή του θα είναι σύμφωνη με τις προσδοκίες του, θα πρέπει να επιλέξει ένα κλιματιστικό με Πιστοποίηση EUROVENT!